แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจเบื้องต้น
สำหรับการลงทุนเท่านั้น
ก่อนลงทุนควรศึกษา
อย่างละเอียดและรอบคอบ
STEP 1
แบบนี้แหละคือตัวเรา !
ถัดไป
STEP 2
เลือกสไตล์การลงทุน
แบบที่ชอบดูสิ
ถัดไป
STEP 3
ลักษณะนิสัยทางการเงินของคุณ
เป็นอย่างไรกันนะ? (เลือก 3 ข้อ)
ส่งคำตอบ
การลงทุนของคุณ ___ คือ
Add Line เพื่อรับของรางวัลเลย!
ลองอ่านข้อมูล
แล้วกลับมาทดสอบอีกรอบนะ
และอย่าลืม ADD Line
เพื่อรับของรางวัล!
Add Line เพื่อรับของรางวัลเลย!